Büyüklerden Sözler – İslam Sözlük
Benim için, o mübarek makamların hizmetçisi olmaktan daha büyük şeref olamaz. Bana Hadimül-haremeyn (Mekke ve Medine'nin Hizmetçisi) diyin.
(Sultan Selim Mısır’ı fethedip hilafeti üstlenince, kendisine Sultanül-haremeyn diyen hatibine verdiği yanıt.)

Sultan I. Selim
Sükûtun en küçük faydası sıkıntı ve belalardan kurtulmaktır. iyilik olarak insana bu yeter
Kasım b. Muhaymire (rah.)
Allah rızasını kazanmak niyetiyle yapılan dünyevi işler, dünyalık sayılmaz. Ama niyet Allah rızası olmazsa o iş dünyalıktır...
Seyyid Abdülbâki el-Hüseyni (k.s)